Przysłona fotograficzna

Przysłona fotograficzna jest to otwór wewnątrz obiektywu i odgrywa ona ważną rolę w tworzeniu kreatywnych efektów fotograficznych. W zależności od aparatu przysłonę ustawiamy albo na obiektywie, albo na samym aparacie za pomocą odpowiedniego przycisku, lub też operowanie odpowiednim pokrętłem. Wartość przysłony może być różna i jest uzależniona od obiektywu. Najmniejsza wartość przysłony to w praktyce największy otwór, czyli wpada najwięcej światła. I odwrotnie, duża wartość przysłony to mały otwór i co się z tym wiąże wpada mniej światła.

Co nam to daje w praktyce ? Logika podpowiada nam, że fotografując w dzień słoneczny przymykamy przysłonę do małego otworu, a w słabo oświetlonych miejscach otwieramy przysłonę aby jak najwięcej światła wpadło nam przez obiektyw. Mimo, iż te zasady poparte są dobrymi intencjami, to niczego nie podejrzewający początkujący fotograf będzie uzyskiwał mierne rezultaty, dlatego, iż nie uwzględniają one istotniejszej funkcji przysłony, a mianowicie jej zdolności do wpływania na głębię ostrości. A więc jeśli fotografując ten sam motyw raz ustawimy niską, a innym razem wysoką wartość przysłony efekt będzie zupełnie inny.

A więc jaka przysłona i kiedy jest odpowiednia ? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie i zależy to od wizji fotografującego i od tego jaki efekt chce uzyskać.